Kategoriarkiv: Uncategorized

Historisk blogg

Åk 7 elever på Engelska skolan Norr har efter julen jobbat med antiken. Arbetsområdet mynnade ut i ett ämnesöverskridande arbete i ämnen svenska/svenska som andraspråk och historia. Eleverna skulle välja en person från antiken och skriva tre stycken blogginlägg i jag-form där händelserna utspelar sig i antikens Grekland eller under Romarrikets tid.

Först skulle eleverna välja huvudkaraktär, en påhittad eller riktig person som skulle kunna ha funnits på den tiden, t.ex. filosof, olympisk atlet, krigarkvinna från Sparta, grekisk gud/gudinna, gladiator, patricier, plebej, kejsare eller senator.

Sedan skulle eleverna söka fakta i historieböcker eller internet och anteckna detaljer om kläder, frisyrer, platser, byggnader, pengar, mat, redskap och utrustning. Det skulle såklart vara viktigt att hålla sig till korrekt historiskt fakta. Allt som eleverna skulle beskriva måste ha funnits vid den tiden de berättar om – inga datorer eller bilar till exempel.

Huvudtanken var att skriva som i en dagbok och det skulle bli tre kortare inlägg i kronologisk ordning. Eleverna skulle även väva in gestaltningar i händelser som skulle verka trovärdiga historiskt.

Glad läsning! önskar Ms. Atterlid & Ms. Brander